SILOSY PŁASKODENNE

SILOSY PŁASKODENNE

SILOSY PŁASKODENNE

Są idealnym rozwiązaniem do magazynowania ziarna, nasion, granulatów i innych produktów ziarnistych. Silosy wykonane są według najbardziej restrykcyjnych na świecie norm DIN 1055, EUROCODE 1 (UNE - ENV-1991-4,1998), DIN 18914, NBE EA 95 (struktury stalowe w budynkach) i NCSE-02 (Sejsmiczna wytrzymałość budynków).
Arkusze cynkowane na gorąco STE350 450 (450 gr/m^(2) galwanizacji) zgodnie z EN 10142. Wykonane z falistej, galwanizowanej blachy ze stali o bardzo wysokiej wytrzymałości (3600kg/m^(2)).
Dostarczone i wyprodukowane zgodnie z dyrektywami CE. Silosy są odporne na wstrząsy sejsmiczne do 7 stopni w skali Richtera.Spełniają bardzo restrykcyjne wymagania dotyczące obciążeń wiatowych (do 150 km/h oraz obciążenia konstrukcji śniegiem (do 80 kg /m^(2)).

Pojemność jednostkowa silosa do 16 650 m3
Średnica od 4m do 32 m
Wysokość cylindra silos do 32,4 m

Każdy silos może być wyposażony kompleksowo poczynając od systemów napowietrzania - wentylacji, poprzez systemy grawitacyjnego elektrycznego, lub elektryczno-hydraulicznego rozładunku, czujniki poziomu produktu w silosie, a kończąc na kompleksowych systemach monitoringu temperatury.

Wstecz