SILOSY LEJOWE

SILOSY LEJOWE

SILOSY LEJOWE

Są idealnym rozwiązaniem do magazynowania ziarna, nasion, granulatów i innych produktów ziarnistych. Silosy wykonane są według najbardziej restrykcyjnych na świecie norm DIN 1055, EUROCODE 1 (UNE - ENV-1991-4,1998), DIN 18914, NBE EA 95 (struktury stalowe w budynkach) i NCSE-02 (Sejsmiczna wytrzymałość budynków).
Arkusze cynkowane na gorąco STE350 450 (450 gr/m^(2) galwanizacji) zgodnie z EN 10142. Wykonane z falistej, galwanizowanej blachy ze stali o bardzo wysokiej wytrzymałości (3600kg/m^(2)).
Dostarczone i wyprodukowane zgodnie z dyrektywami CE. Silosy są odporne na wstrząsy sejsmiczne do 7 stopni w skali Richtera.Spełniają bardzo restrykcyjne wymagania dotyczące obciążeń wiatowych (do 150 km/h oraz obciążenia konstrukcji śniegiem (do 80 kg /m^(2)).

Pojemność do 3638 m3
Średnica od 4m do 13 m
Wysokość cylindra do 27,6 m
Lej wyładunkowy kąt nachylenia 45° (dostępne inne kąty nachylenia)

Silosy mogą być wyposażone w system napowietrzania, czujniki poziomu, system monitoringu temperatury boczny rozładunek grawitacyjny, dolne zasuwy spustowe ręczne elektryczne lub elektro – pneumatyczne.

Wstecz