AGRALEX Sp. z o.o. podpisała umowę

16/2/17

W dniu 03.02.2017r, AGRALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu

„Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”

W dniu 03.02.2017r, AGRALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podpisała Umowę o dofinansowanie Projektu pn.:

„Budowa hali produkcyjnej i zakup środków trwałych niezbędnych do wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji nowatorskich systemów filtracji oraz urządzeń transportowych o dużej wydajności, kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy AGRALEX Sp. z o.o. z Redła nr RPZP.01.05.00-32-0101/16-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 – „Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie”

Działanie Nr 1.5 - „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”

Więcej informacji na temat środków unijnych można znaleźć na stronach:

www.wzp.pl, www.rpo.wzp.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wstecz

Więcej

AGRALEX Sp. z o.o. podpisała umowę

„Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie”

Czytaj dalej

Dofinansowanie

W dniu 13.09.2016r, AgrAlex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu nr RPZP.01.05.00-32-0101/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Czytaj dalej

Wyróżnienie w konkursie MISTRZ TECHNIKI 2014/2015

Serdecznie pragniemy powiadomić, że dnia 12 grudnia 2015 roku w Warszawie założyciel firmy AgrAlex Pan Aleksander Lubiński odebrał wyróżnienie, przyznane przez Ogólnopolską Komisje Konkursu MISTRZ TECHNIKI Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej.

Czytaj dalej