EU subsidies for Modernization of Agriculture

9/8/2016

27 czerwca br. wejdzie w życie rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2015 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania  "Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, umożliwiające Beneficjentom działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW 2007-2013 wydłużenie terminu na realizację inwestycji i złożenie wniosku o płatność maksymalnie do 30 września 2015 r. 

Beneficjenci, którzy zawarli umowy o przyznanie pomocy w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, tj. przed dniem 27 czerwca 2015 r.,  zgodnie z par 2 ww. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi mają możliwość wydłużenia terminu na zakończenie realizacji inwestycji i złożenia wniosku o płatność, pod warunkiem złożenia wniosku o zmianę umowy w zakresie wydłużenia terminu na zakończenie realizacji inwestycji i złożenia wniosku o płatność. Wniosek o zmianę umowy należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lipca 2015r. w Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym została zawarta umowa o przyznanie pomocy.

Więcej informacji poniżej:

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/modernizacja-gospodarstw-rolnych/wydluzony-zostal-termin-na-zakonczenie-realizacji-inwestycji-i-zlozenie-wniosku-o-platnosc.html

Wstecz

Więcej

EU subsidies for Modernisation of Agriculture

On June 27 2016 comes into force, the Regulation of the Minister of Agriculture and Rural Development of 23 June 2015. Amending Regulation on detailed conditions and procedures for granting financial assistance under the measure "Modernisation of farms"

Czytaj dalej

KOWEL in Ukraine

AGRALEX GROUP past work related to the implementation of investments in Ukraine. As a result, they caused four silos. Cooperation with our business partner ran smoothly. The investment was handed over to the office in Kowel. This important event was recorded in the Eastern press.

Czytaj dalej

Agricultural technology Fair AGRITECHNIKA HANNOVER 2015

On November 10-14, 2015, in Hanover was held the International Fair of Agricultural Technology, the largest in Europe and one of the largest in the world. The industry event was organized at the Deutsche Messe Exhibition Center.

Czytaj dalej